pessimistic_optimist
Тратата тратата очень я люблю кота